LIMARI NË STIL TË FABRIKËS

Në departamentin e specializuar të lyerjes së llamarinës të Delfin Auto SH.P.K. Riparimet e cilësisë së lartë kryhen në të gjitha llojet e automjeteve të pasagjerëve dhe ato komerciale. Në servis mundëson lyerje dhe tharje me cilësi të lartë të automjetit. Falë teknologjisë së lartë, i gjithë procesi është më i thjeshtë, më i mirë dhe më i shpejtë.

Shërbimi është i pajisur edhe me një pajisje të përshtatshme të dedikuar që shërben për nxjerrjen e automjeteve të dëmtuara.

NË RAST TË DËMTIMIT TË MJETET TUAJ, DUHET TË DINI SE:

Raportimi i dëmit:
Nëse dëmi që ka ndodhur nuk është faji juaj, duhet të kontaktoni kompaninë e sigurimeve të personit që ju ka shkaktuar dhe ta raportoni atë. Nëse jeni fajtor për dëmin e shkaktuar, duhet ta raportoni atë në kompaninë tuaj të sigurimit.

Vlerësimi i dëmit:
Kur raportoni dëmin, insistoni që vlerësimi të bëhet në një qendër shërbimi të autorizuar të Fiat! Ekspertiza e stafit tonë për të përcaktuar shkallën e dëmtimit të pjesëve në bazë të procedurave të prodhuesit, ju garanton vlerësimin më real dhe optimal të dëmtimit..


Riparimi i automjeteve:
Ju keni të drejtë të zgjidhni se në cilin shërbim do të riparoni automjetin pavarësisht sugjerimeve të palëve të treta. Këshilla jonë është ta keni në servisin tonë të autorizuar, sepse:
– nuk do të ketë shkelje të kushteve të garancionit (garancioni i automjetit vazhdon të jetë i vlefshëm),
– jane instaluar pjesë këmbimi origjinale,
– ju merrni një garancion 1-vjeçarë për pjesët e ndërruara dhe riparimin e kryer,
– ne zotërojmë dhe përdorim një mjet të posaçëm për diagnostikimin dhe riparimin e automjeteve.

Detajet e kontaktit :

Delfin Auto SH.P.K:
Magj.Prishtinë-Ferizaj Km. I 7-të, Llapllasellë, 10500 Graçanicë

TEL: +383 (0) 38 600 755

+383 (0) 49 196 902