LOKACIONI I DILERIT

DELFIN AUTO - PRISHTINË - SHITJA

Magj. Prishtinë – Ferizaj, KM i 7-të
Orari i punës: Hënë-Shtune 08:00 – 17:00

Kontakti: +383 49 196 903; info@delfinauto-ks.com;

DELFIN AUTO - PRISHTINË - SERVISI

Magj. Prishtinë – Ferizaj, KM i 7-të
Orari i punës: Hënë-Shtune 08:00 – 17:00

Kontakti:
+383 49 196 902; servis@delfinauto-ks.com

DELFIN AUTO - PRISHTINË - LIMARIA

Magj. Prishtinë – Ferizaj, KM i 7-të
Orari i punës: Hënë-Shtune 08:00 – 17:00

Kontakti:
+383 49 196 902; servis@delfinauto-ks.com