LOKACIONI I DILERIT – Fiat Kosovë

Delfin Auto SH.P.K.

ADRESA:

Magj.Prishtinë-Ferizaj Km. I 7-të, Llapllasellë,
10500 Graçanicë, R. Kosovës

TEL:

+381 (0) 38 600 755
049 196 902

FINANCE:

financa@delfinauto-ks.com
info@delfinauto-ks.com
jkrasniqi@delfinauto-ks.com

PJESË KËMBIMI:

fpjese@delfinauto-ks.com
sajeti@delfinauto-ks.com

AFTER SALES MANAGER :

servis@delfinauto-ks.com
dberisha@delfinauto-ks.com

LOGISTIC:

logjistike@delfinauto-ks.com
rrkrasniqi@delfinauto-ks.com

SALES - CITROEN:

shitja@delfinauto-ks.com
phaliti@delfinauto-ks.com

MARKETING /SALES FCA:

shitja@delfinauto-ks.com
vspahija@delfinauto-ks.com