Tipo – inside – Fiat Kosovë

Tipo Cross I Ri

Crossover-i paerzistueshëm.

 Fiat Kosovë

Tipo Cross I Ri

Crossover-i paerzistueshëm.

Benzin

Motorët 1.0 T3
Tërheqja Me rrotat e para
Derivati Benzin RON 95 EN228
Numri I cilindrave dhe pozicionimi 3 në linjë
Sistemi I djegjes së karburantit Turbo
Vëllimi I motorit ccm 999
Fuqia maksimale kW ( KF) në numër të rrotullimeve./td> 74/100
Momenti rrotullues maksimal ( Nm)në numër të rrotullimeve. 190/1500
Ndruesi manual, numri I shpejtësive 5+1
Vëllimi në hapsirën e bagazhit (litra). 440
Shpejtësia maksimale në km/h 192
Përshpejtimi nga 0-100km/h 12
Normativi I lirimit të gazrave Euro 6 D Final
Konsumi e karburantit në normativ WLTP
Kombinuar **5,7
CO ₂ emetimi ( g/km) **125-132
** Vlerat mbi konsumin e karburantit dhe CO2 janë sipas normativit ЕУ 201//1152-1153, është për krahasim dhe mund të mos pasqyrojë vlerat e ngasjes ditore, të cilat varen nga shumë faktor sikurse, paisjet shtesë, kushtet atmosferike, stili I ngasjes dhe ngarkesa në automjet. Konsumi i karburantit dhe vlerat e CO2 janë të krahasueshme me automjetet e tjera të testuara duke përdorur të njëjtat procedura teknike.