MOPAR®

Mopar® është një markë referencë për shërbime, kujdes ndaj klientit, pjesë këmbimi dhe aksesorë origjinale të grupit Stellantis. Misioni i Mopar® është t’u ofrojë blerësve të Fiat një përvojë të shkëlqyer të automjetit të tyre gjatë gjithë përdorimit të tij, duke vënë në dispozicion të gjithë njohuritë dhe pozicionin e liderit në sektorin e tregtimit të mëtejshëm.

Mopar® kujdeset për automjetin tuaj që në momentin që del nga përfaqësia, duke garantuar ndihmën e klientit në nivelin më të lartë që rezulton nga teknologjia avangarde, produkte inovative, pjesë këmbimi dhe aksesorë origjinalë dhe cilësorë.