Promovimet

Vendosni për 500 Hybrid dhe financohuni deri në 100%, nga Banka Teb

Duke përfituar nga oferta më e mirë financiare.

Vendosni për Fiat Panda (RED) dhe financohuni deri në 100%, nga Banka Teb*

Duke përfituar nga oferta më e mirë financiare

Vendosni për 500X dhe financohuni deri në 100%, nga Banka Teb

Duke përfituar nga oferta më e mirë financiare.